De ballotagecommissie adviseert het bestuur over aspirant leden.

 

Ballotage reglement

Om de positie van introducés met een directe relatie ten opzichte van SHELL in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, hanteert de ballotagecommissie de volgende criteria in volgorde van importantie, zonder aanzien des persoons.

Een introducélidmaatschap vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap van het lid dat de introducé binnen heeft gebracht aan het eind van het lopende verenigingsjaar. Eenmaal per jaar (september) worden de introducés geëvalueerd en de uitkomst hiervan aan het bestuur aangeboden.

Mocht er door de ballotagecommissie een keuze gemaakt moeten worden tussen introducéleden onderling binnen bovengenoemde categorieën, dan zal het bijzonder belang van het introducélid  voor de vereniging extra meewegen.