Het clubsecretariaat 

Secretaris van de AGV Shell is Annemarie Balk.

 

1.     Verzorgt de ledenadministratie.

In het kader van de ledenadministratie wordt je geacht het secretariaat te verwittigen van wijzigingen in je (privť-)omstandigheden zoals:

       verhuizing (adreswijziging)

       verandering van e-mailadres

       overplaatsing naar een andere Shell-locatie

 

2.     Fungeert als "doorgeefluik" t.o.v de NGF.

NGF "doorgeefluik" houdt in dat, als AGV Shell je thuisclub is, het secretariaat de volgende zaken voor je behartigt:

        melden dat je geslaagd bent voor het GVB-examen of het regelexamen

        het verkrijgen van je eerste handicap-kaartje

        abonnement op het Golfjournaal aanvragen dan wel beŽindigen

 

Om dat te kunnen doen moet je natuurlijk wel de benodigde stukken inleveren bij het secretariaat, dus het bewijs dat je geslaagd bent voor een van de genoemde examens, of het setje van de 3 Q-kaarten die je hebt verzameld voor je eerste handicap. 

Van de NGF ontvangt het secretariaat elk jaar de GVB/handicap/lidmaatschapsbewijzen voor alle leden.

 

3.     Is vraagbaak voor wat je maar wilt weten (m.b.t. de AGV).

Vraagbaak spreekt voor zich, als je iets wilt weten, kun je je altijd tot het secretariaat wenden. Als het antwoord daar niet te vinden is, word je in elk geval doorverwezen naar de persoon of commissie die je wel verder kan helpen.