De ARBO Coördinator adviseert het bestuur over ARBO aspecten

 

De ARBO Coördinator is Dennis Roelofszen

 

 

 

De ARBO Coördinator is verantwoordelijk voor de risicoanalyse van de golfsport en de invulling van het plan van aanpak.
Heeft u klachten over de vereniging en/of hun leden dan kunt u deze kenbaar maken middels het Klachtenregistratieformulier.
Incidenten leren ons om de zaken rondom golf nog beter te beheersen, meldt deze middels het Incidentenregistratieformulier.
Klachten en Incidenten worden in vertrouwen behandeld en alleen na uitdrukkelijke toestemming van de melder openbaar.
Heeft u suggesties om de golfsport het “meest veilige spelletje in de wereld” te houden dan zijn deze welkom.  

Klachtenregistratie-formulier        Ongevalregistratie-formulier        Safety Considerations Events